totalizator sportowyRedaktor Naczelny i Wydawca Wielkiej Encyklopedii Prawa serdecznie dziękuje Prezesowi Zarządu Totalizatora Sportowego Panu Olgierdowi Cieślik, największemu Mecenasowi Sportu i Kultury w Polsce, za udzielenie wsparcia przy wydaniu tomu XXIV pt. „Prawo Sportowe”.