Ukończyła studia prawnicze na UŁ. Laureatka ogólnopolskiego konkursu "Luminarz" na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego (I nagroda). Stopień doktora nauk prawnych otrzymała broniąc rozprawy pt.: Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w prawie wspólnotowym i niemieckim na przykładzie reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej na UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster /Niemcy/, studiów podyplomowych z prawa konkurencji i ochrony konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu prawa porównawczego na Międzynarodowym Fakultecie Prawa Porównawczego w Strasburgu /Francja/ i kursu prawa konkurencji w Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze /Niemcy/. Autorka i redaktor naukowy ok. 70 publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim, m.in. z zakresu prawa reklamy, prawa konkurencji i prawa własności intelektualnej

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa