Mieszko Łukaszewicz - doradca podatkowy (nr wpisu 12800), doktor nauk prawnych, mgr prawa i mgr arabistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autor publikacji dotyczących prawa podatkowego państw arabskich i międzynarodowego prawa podatkowego. Prowadzi również szkolenia dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, głównie z zakresu podatków dochodowych, VAT, cen transferowych i ordynacji podatkowej.

Jako praktyk specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w prawie podatkowym międzynarodowym oraz zagadnieniami związanymi z cenami transferowymi. Zajmuje się również sporządzaniem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych, a także reprezentuje podmioty przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Włada biegle językami: angielskim, rosyjskim i arabskim.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa