Profesor UwB – jest absolwentem (1996), a obecnie prodziekanem, profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego oraz Ośrodka Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Był stypendystą m.in.: Rządu Republiki Austrii oraz Fundacji Batorego. Jest autorem, współautorem bądź redaktorem ponad 200 prac opublikowanych w kraju i za granicą. Współpracował z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie szkolnictwa wyższego (projekty finansowane z funduszy europejskich). Jako kierownik, koordynator, doradca i trener uczestniczył w realizacji projektów finansowanych ze środków: Unii Europejskiej (Phare, Tempus, Socrates, Leonardo da Vinci, ZPORR, SPO RZL, POKL, PO RPW, PO IG, Jean Monnet, inne), Banku Światowego, Rządu RP. Jest członkiem kilku krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in.: International Law Association, European Society of International Law, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.