Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka blisko 40 publikacji z zakresu międzynarodowego, europejskiego i morskiego prawa pracy. Specjalizuje się w transgranicznych stosunkach pracy oraz problemach kolizyjnoprawnych.

Wykładowca na studiach doktoranckich oraz podyplomowych. Stale współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku, prowadząc cykliczne szkolenia z europejskiego i międzynarodowego prawa pracy. 

W czasie funkcjonowania Centrum Europejskiego na Uniwersytecie Gdańskim sprawowała w nim funkcję Kierownika Ośrodka Dostosowań Prawnych.