Doktor habilitowany nauk prawnych zatrudniony w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej i europejskim prawie prywatnym międzynarodowym. Od 2011 r. sekretarz i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego wchodzącego w skład Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego FIDE.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa