Jan Krajczyński jest kapłanem diecezji płockiej, dr. hab. nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, prof. UKSW, kierownikiem Katedry Prawa o Posłudze Nauczania na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, redaktorem naczelnym „Przeglądu Prawa Wyznaniowego, sekretarzem redakcji rocznika „Ius Matrimoniale”, autorem około stu publikacji naukowych z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego i prawa wyznaniowego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa