Radca prawny, doktor nauk prawnych. Wieloletni członek Panelu Przeglądowego przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego. Autor publikacji z zakresu nadzoru bankowego i zarządzania kryzysowego nad bankami. W latach 2009 - 2013 prowadziła wykłady na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2009 – 2013 członek Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów. Posiada odznakę honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej Polskiej”. Naczelnik w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa