Dr hab. Anna Doliwa-Klepacka – pracownik Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Prawa Międzynarodowego, Zakład Prawa Europejskiego); specjalizuje się w prawie organizacji międzynarodowych, w szczególności Unii Europejskiej (instytucje, źródła prawa i ich stanowienie, migracje); autorka lub współautorka kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa