Monika Zalewska - absolwentka prawa WPiA UŁ oraz filozofii Wydziału Historyczno-Filozoficznego UŁ. Stypendystka stypendium Fundacji Stypendialnej Republiki Austriackiej, które umożliwiło przeprowadzenie badań w Instytucie Hansa Kelsena w Wiedniu w 2009 r. W 2012 roku obroniła pracę doktorską „Problem zarachowania w poszczególnych fazach rozwoju teorii prawa Hansa Kelsena”. Obecnie, członek korespondent Instytutu Hansa Kelsena w Wiedniu. W 2017 r. Odbyła 3-miesięczny staż w UNESCO w Paryżu.

Autorka dwóch książek i licznych artykułów oraz referatów na konferencjach polskich i zagranicznych. Specjalizuje się w filozofii prawa Hansa Kelsena, teorii prawa Jerzego Wróblewskiego, oraz w kognitywistyce.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa