Jan Woroniecki - dr hab. nauk ekonomicznych SGH, ambasador tytularny. Dwukrotnie pełnił funkcję ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP – Stałego Przedstawiciela RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu i członka Rady tej Organizacji. W czasie ponad 40-letniej kariery dyplomatycznej był dyrektorem departamentów: Systemu Narodów Zjednoczonych i Zagranicznej Polityki Ekonomicznej MSZ. Swoje doświadczenie, szczególnie w zakresie stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej i dyplomacji wielostronnej wykorzystuje w pracy dydaktycznej i naukowej w SAN w Łodzi, z którą związany jest ponad 15 lat, wykłada także w wydziale zamiejscowym SAN w Warszawie oraz Clark University. Przez 5 lat pracował też – równolegle z pełnieniem obowiązków w polskiej służbie dyplomatycznej – w Europejskim Instytucie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim i w Collegium Civitas. Jako visiting profesor wykładał na Środkowo-Europejskim Uniwersytecie w Pradze oraz w KSAP i Akademii Dyplomatycznej MSZ, którą utworzył z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych w 2002 roku; był też autorem koncepcji organizacyjno-programowej Polskiego Instytutu Dyplomatycznego MSZ, powołanego w miejsce Akademii. Był ponadto konsultantem UNDP, UNCTAD i UNIDO. Autor wielu artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, pozycji książkowych i opracowań studyjnych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, międzynarodowych inwestycji, reformy systemu Narodów Zjednoczonych, roli OECD, dyplomacji i negocjacji międzynarodowych, gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności, a także futurologii geopolitycznej i geoekonomicznej.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa