Piotr Paweł Łaski (prof. dr hab.) ur. Kwidzyn – adwokat, profesor nauk prawnych specjalizujący się w prawie międzynarodowym publicznym, pracujący na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego od 1996 roku. Pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego (WPiA US). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1968 roku, zaś w roku 1976 uzyskał tam stopień doktora. W 1992 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Secesja części terytorium państwa w świetle prawa międzynarodowego. W 2013 r. roku wydał monografię pt. Nabycie i utrata terytorium w świetle prawa międzynarodowego. Zarys problematyki. Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2016 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk prawnych. Członek Grupy Polskiej International Law Association, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Amicus Facultatis Iuris Stettinensis. Jest autorem, współautorem bądź redaktorem ponad 100 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa