Tomasz Grzybowski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wieloletni pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego, radca prawny, autor publikacji z zakresu teorii prawa i prawa administracyjnego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa