Władysław Czapliński, prof. zw. dr hab. iur., w latach 2004-2016 dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN, autor kilkuset publikacji w zakresie prawa międzynarodowego publicznego i prawa UE

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa