Maciej Barczewski - profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat. Kierownik Centrum Prawa Własności Intelektualnej UG, Adjunct Professor w Chicago-Kent College of Law, USA (2007-2009), Visiting Researcher na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie (2010), ekspert m.in. Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ONZ). Autor bądź współautor kilkunastu monografii takich jak Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych (2007), When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law (Kluwer 2008) czy European Copyright Law - A Commentary (Oxford University Press 2010), jak również kilkudziesięciu publikacji w najbardziej prestiżowych periodykach prawniczych (m. in. European Intellectual Property Review, International Journal of Intellectual Property and Competition Law). Wykładał m. in. w Londynie, Chicago, Madrycie, Brukseli, Singapurze, Sztokholmie, Wiedniu, Monachium, Stambule. Członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych oraz rad redakcyjnych periodyków prawniczych.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa