Dr Jacek Kaczor – adiunkt na Wydziale, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizujący się w problematyce tworzenia i stosowania prawa, teoretycznoprawnych zagadnień prawa prywatnego oraz logiki prawniczej.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa