Artur Biłgorajski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny, mediator. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki granic wolności wypowiedzi, wybranych aspektów prawa antydyskryminacyjnego oraz materii prawa wyborczego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa