Dr Anna Tomza-Tulejska- adiunkt w Zakładzie Polityki Prawa UŁ. Zajmuje się amerykańską teorią i filozofią prawa. Autorka monografii " Spór o poprawną interpretację Konstytucji Stanów Zjednoczonych". Od tekstualizmu do aktywizmu sądowego".

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa