mgr Paweł Mańczyk - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2012 r. asystent w Katedrze Prawa Finansowego swej Alma Mater. Specjalizuje się w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa