Dr Marta Andruszkiewicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka publikacji w zakresie problematyki języka prawnego i prawniczego oraz literackiej szkoły prawa (prawo i literatura).

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa