Wojciech Załuski - profesor doktor habilitowany, filozof prawa, pracownik Katedry Filozofii i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, autor lub współautor dziewięciu książek, m.in. Evolutionary Theory and Legal Philosophy (Edward Elgar, Cheltenham, UK 2009), Ewolucyjna filozofia prawa (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009), Game Theory in Jurisprudence (Copernicus Center Press, Kraków 2013), Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężenia (Copernicus Center Press, Kraków 2015), Etyczne aspekty doświadczenia czasu (WUJ, Kraków 2017), Law and Evil: The Evolutionary Perspective (Edward Elgar, Cheltenham, UK 2018) oraz wielu artykułów z zakresu filozofii, filozofii prawa, logiki; laureat wielu nagród i stypendiów, m.in. Nagrody Polityki dla młodych naukowców (2009), stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Start, 2006/2008; Homing, 2008/2010) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010).

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa