Prof. UAM dr hab. Daniel Eryk Lach - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą (1994-1999, Magister legum [LL.M.]), oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995-1999). Po zakończeniu studiów, w latach 1999-2003, odbywał studia doktoranckie, także na poznańskim Wydziale Prawa i Administracji, przygotowując w tym czasie pod opieką naukową prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Piotrowskiego pracę doktorską pt. „Charakter prawny powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”.

Od dnia 1 października 2004 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji UAM, a od dnia 1 stycznia 2014 jako profesor UAM.

Od dnia 1 czerwca 2007 r. zatrudniony w Sądzie Najwyższym na stanowisku asystenta sędziego Sądu Najwyższego, a od dnia 1 maja 2011 r. na stanowisku asystenta specjalisty do spraw orzecznictwa - członka Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Od października 2010 r. wpisany na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu.

Członek Rady Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach.

Stypendysta Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik w Monachium. Recenzent wniosków o Diamentowy Grant oraz recenzent NCN.

Autor ponad 90 prac naukowych dotyczących zagadnień teoretyczno-prawnych systemu opieki zdrowotnej, także w aspekcie konstytucyjnym i transgranicznym, jak również prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy. Uczestnik licznych konferencji krajowych i zagranicznych.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa