Ukończył studia magisterskie z prawa administracyjnego i prawa, tytuł doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2007 r. Adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego i Porównawczego WPiA UWM w Olsztynie. Jego specjalnością jest rzymskie prawo wojskowe, oraz prawo rzymskie publiczne ze szczególnym uwzględnieniem prawa okresu późnego antyku.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa