Doktor nauk prawnych (UJ, 2006); adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. Autorka szeregu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, w szczególności tematyki związanej z przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE oraz ochrony danych osobowych.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa