Pracownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego, zwłaszcza prawa konkurencji i prawa pomocy publicznej. Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie pomocy publicznej do dokonywania oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Jej zainteresowania badawcze oscylują również wokół zagadnień wpływu interwencjonizmu państwowego na działalność gospodarczą.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa