Doktor nauk prawnych, adwokat, specjalista w zakresie prawa rzeczowego i zabezpieczeń wierzytelności, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współautor komentarza do Kodeksu cywilnego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa