Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce ochrony zdrowia, zdrowia publicznego, przestrzegania praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia dostępu do informacji publicznej i elektronicznej administracji.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa