Jest doktorem nauk prawnych.  Po rocznym pobycie w USA (1997 r.) studiowała w Hull, na University of Hull w Anglii (2000/2001) w ramach programu Socrates. W 2002  roku ukończyła specjalne studia podyplomowe w Centrum Studiów Europejskich im. Jean’a Monneta działającym przy UMK w Toruniu.  W 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych na UMK w Toruniu.  Biegle włada językiem angielskim, dobrze opanowała francuski oraz hiszpański.  Wygłaszała referaty na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych, między innymi w Toruniu, w Budapeszcie, w Pamporovie, w Krakowie, w Bad Bevesen i w Warszawie.  Ma w dorobku kilkadziesiąt publikacji naukowych, w tym obcojęzyczne wydane na Węgrzech, w Niemczech i w Chorwacji.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa