Doktor hab. nauk prawnych, zatrudniony w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UJ w Krakowie, wcześniej adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji WPIA UAM w Poznaniu, adwokat. Autor i współautor ponad stu trzydziestu publikacji z dziedziny publicznego prawa gospodarczego a w tym prawa energetycznego, bankowego oraz ochrony konkurencji, prawa i postępowania administracyjnego, zarządzania publicznego, publikowanych w językach polskim i angielskim. Ekspert programu PHARE decentralizacji i dekoncentracji rumuńskiej administracji (2006), stypendysta Fundacji Centrum Europejskie Natolin w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Członek zarządu i wiceprzewodniczący międzynarodowego stowarzyszenia regulatorów ERRA (2009 – 2010), obecnie członek honorowy tego stowarzyszenia, uczestnik szczytu G8 w Rzymie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2007 – 2010.