Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UG. Jej zakres zainteresowań badawczych skupia się wokół tematyki  międzynarodowego prawa finansowego, prawa finansowego UE i prawa finansowego jednostek samorządu terytorialnego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa