Dr Michał Miłosz jest adiunktem w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procedurach administracyjnych oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ponadto przedmiot jego zainteresowań naukowych i zawodowych obejmuje problematykę administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego, a także gospodarki nieruchomościami. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji – jednej monografii, rozdziałów w książkach, artykułów i haseł w leksykonach, w tym publikacji angielskojęzycznych. Dr Michał Miłosz jest radcą prawnym.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa