W dniu 5 listopada 2008r. przed notariuszem Jackiem Nalewajkiem w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lokal 33, zostało podpisane „Oświadczenie o ustanowieniu Fundacji Ubi societas ibi ius"  zapisane w Repertorium A 12048 / 2008.