Aktualności

Redaktor Naczelny i Wydawca Wielkiej Encyklopedii Prawa serdecznie dziękuje Prezesowi Zarządu Totalizatora Sportowego Panu Olgierdowi Cieślik, największemu Mecenasowi Sportu i Kultury w Polsce, za udzielenie wsparcia przy wydaniu tomu XXIV pt. „Prawo Sportowe”.

Zawiadamiamy z zadowoleniem, że Fundacja „Ubi societas, ibi ius” uzyskała dofinansowanie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na realizację projektu pt. Kampania edukacyjno-informacyjna „Ubi crimen, ibi victima”. Projektowi nadano numer PL/2020/PR/0106, a jego realizacja rozpoczęła się 1 lipca 2021 roku.