Aktualności

Zawiadamiamy z zadowoleniem, że Fundacja „Ubi societas, ibi ius” uzyskała dofinansowanie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na realizację projektu pt. Kampania edukacyjno-informacyjna „Ubi crimen, ibi victima”. Projektowi nadano numer PL/2020/PR/0106, a jego realizacja rozpoczęła się 1 lipca 2021 roku.

Zapraszamy wszystkich studentów, pracowników naukowych i doktorantów do udziału w trzeciej edycji konkursu, na najlepszą pracę pisemną związaną z problematyką fałszerstw.