Fundacja "Ubi societas, ibi ius" realizując cele statutowe jakie sobie stawia, przygotowała projekt tematyczny pod nazwą "Fałszerstwa". Celem projektu jest szeroka informacja dotycząca problematyki zapobiegania fałszerstwom. Fundacja zamierza wykorzystywać do realizacji projektu media elektroniczne umożliwiające łatwe i powszechne dotarcie do informacji związanych z tą problematyką. W tym celu został utworzony ogólnie dostępny portal "falszerstwa.eu". Podnoszeniu wrażliwości na temat tej problematyki mają służyć organizowane konkursy: