Szanowni Państwo!
Serdecznie witamy na stronie Fundacji „Ubi societas ibi ius”. Mamy wielką przyjemność przedstawić Państwu wytyczone cele funkcjonowania Fundacji, którymi są :

  1. inspirowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych, oświatowych, legislacyjnych, dotyczących polskiego prawa;
  2. działanie na rzecz realizacji założeń państwa prawa, upowszechnianie i ochrona praw różnych grup społecznych w tym praw konsumentów,
  3. rozwój i europeizacja polskiego systemu prawa.

Głęboko wierzymy że, z pomocą osób chcących wesprzeć Nasze działania uda nam się zrealizować wyznaczone szczytne cele do których w pierwszej kolejności zaliczamy:

  1. propagowanie zasad racjonalnego tworzenia prawa, w szczególności na rzecz przeprowadzenia reform systemu prawa i usprawniania wymiaru sprawiedliwości; oraz opracowywanie programów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących naruszania zasad państwa prawa w praktyce polskiej i europejskiej;
  2. działalność informacyjną i wydawniczą, w tym prowadzenie tematycznych portali internetowych,
  3. organizowanie, współorganizowanie i finansowanie wykładów, seminariów i konferencji, związanych z celami fundacji oraz gromadzenie danych i informacji z zakresu działalności fundacji;
  4. organizowanie lub współorganizowanie konkursów o tematyce prawniczej dla zainteresowanych tą tematyką studentów niezależnie od wybranego kierunku studiów, celem propagowania adekwatnego do współczesnych warunków społeczno-gospodarczych modelu wyższego wykształcenia, jak również organizowanie lub współorganizowanie konkursów o tematyce prawniczej dla zainteresowanych tą tematyką innych grup społecznych.
  5. tworzenie, finansowanie raportów poświęconych poszczególnym dziedzinom prawa oraz poszczególnym dziedzinom życia społecznego, politycznego, gospodarczego oraz przygotowywanie jak również przedstawianie programów przeciwdziałania patologiom poszczególnych dziedzin życia społecznego;
  6. organizowanie, finansowanie badań dotyczących tworzenia i stosowania prawa oraz ustanawiania stypendiów m.in. dla dzieci, młodzieży, studentów, naukowców,
  7. współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji; oraz propagowanie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności przez powołanie przy fundacji sądu arbitrażowego;

Rękojmię  realizowanych przez Fundację działań gwarantują wybitni członkowie Rady Fundacji na czele z jej Przewodniczącym którzy swoją karierą zawodową wielokrotnie udowodnili profesjonalizm na zajmowanych przez siebie wysokich  stanowiskach w nauce, służbach publicznych, instytucjach finansowych, korporacjach prawniczych.

Wszystkich chcących wesprzeć działania Fundacji których zainteresowała poruszana tematyka serdecznie zapraszamy do współpracy, wzięcia udziału w realizowanych projektach, zapoznania się z portalem www.falszerstwa.pl i poruszanymi tam zagadnieniami.

Serdecznie dziękujemy że, odwiedziliście Państwo stronę Fundacji i zechcieliście zapoznać się z  zakresem podejmowanych przez nas działań. Jednocześnie jesteśmy przekonani że nasze działania zjednoczą nam sojuszników głęboko przekonanych co do słuszności słów że: „Gdzie społeczeństwo tam prawo”.